Bekra Vastgoed

bekra-vastgoed.nl is een vastgoed bedrijf was huizen inkoopt en daarna kamers voor arbeidsmigranten of studenten verhuurd.

Gebruikt:
WordPress,
De foto’s zijn van internet